Tijdens de Algemene ledenvergadering heeft ISOZzon een cheque mogen ontvangen van Roparun ter waarde van 10.000 euro.

Roparun is een stichting die projecten mogelijk maakt die gericht zijn op palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Het geld dat Roparun inzamelt wordt door het bestuur van de stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de doelstelling van Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Stichting Roparun  is gericht op ondersteunende zorg en het bieden van kwaliteit van leven.  ISOZzon is een netwerk wat in die visie van Roparun past.

ISOZzon, Interdisciplinaire Samenwerking Oncologische Zorg Zuidoost Nederland, is een netwerk met een breed aanbod van in de oncologie gespecialiseerde hulpverleners dichtbij huis. ISOZzon wil de zorg voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten verbeteren door de samenwerking met alle behandelaren te verbeteren, waarbij het doel van de patiënt richtinggevend is. ISOZzon doet dat door te werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: een visie waarmee je de mens in alle leefgebieden en in alle fasen van de ziekte meeneemt.  ISOZzon houdt op 19 Maart 2020 in hotel Asteria te Venray van 14.00-21.00u een symposium “Samen rondom kanker” voor mensen met kanker, hun naasten en zorgverleners in de oncologische zorg. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.isozzon.nl